Price:

{{trades[0].priceTQT / 1000000}} XIN


Trades:

{{details.numberOfTrades}}


SHAREHOLDERS:

{{details.numberOfAccounts}}

NAME

OWXGateway


ISSUER

XIN-RAXE-HKVU-R76A-2ZHR4


ASSET ID

1772361954581454986

Top 10 sell orders:
Price per share Quantity Sum
{{order.priceTQT / 1000000}} {{order.quantityQNT / 100}} {{order.quantityQNT / 100 * order.priceTQT / 1000000}}
Top 10 buy orders:
Price per share Quantity Sum
{{order.priceTQT / 1000000}} {{order.quantityQNT / 100}} {{order.quantityQNT / 100 * order.priceTQT / 1000000}}
Last 10 trades:
Price per share Quantity Sum
{{order.priceTQT / 1000000}} {{order.quantityQNT / 100}} {{order.quantityQNT / 100 * order.priceTQT / 1000000}}
TRADE NOW
News #1

Internetowy sklep testowy:
http://testgateway.optimusway.io/


Model OWXGateway

Konto emitenta:
XIN-RAXE-HKVU-R76A-2ZHR4
to konto jest emitentem aktywa OWXGateway (ASSET ID: 17723619545814549860), z tego konta wypłacane będą dywidendy.

Konto posiadacza:
XIN-Z6X3-M3JD-QBPJ-4C3TP
na tym koncie znajdują się udziały OWXGateway i zostały przeniesione z konta emitenta, z tego konta wystawimy udziały (10%) do sprzedaży.

Konto opłat:
XIN-8YQG-5QVP-T6B2-DX57M
na to konto będą spływały opłaty z prowizji z transakcji dokonanych za pomocą OptimusWay XIN Gateway, z tego konta będą przesyłane środki na konto emitenta do wypłat dywidendy.

News #1

Online test shop:
http://testgateway.optimusway.io/


The OWXGateway

Issuer’s account:
XIN-RAXE-HKVU-R76A-2ZHR4
this account is the issuer of the OWXGateway asset (ASSET ID: 17723619545814549860), dividends will be paid out of this account.

Holder account:
XIN-Z6X3-M3JD-QBPJ-4C3TP
OWXGateway shares are located on this account and have been transferred from the issuer's account, we will issue shares (10%) for sale from this account.

Commissions account:
XIN-8YQG-5QVP-T6B2-DX57M
the account will be credited with commissions on transactions made via OptimusWay XIN Gateway, and funds from this account will be transferred to the issuer's account in order to pay dividends.

News #1

Online-Testgeschäft:
http://testgateway.optimusway.io/


OWXGateway-Modell

Das Konto des Emittenten:

XIN-RAXE-HKVU-R 76A-2ZHR4

dieses Konto ist ein Emittent von OWXGateway-Anlage(ASSET ID: 17723619545814549860), von diesem Konto werden Dividenden ausgezahlt.

Das Konto des Inhabers der Geschäftsanteile:

XIN-Z 6X3 - M3JD - QBPJ-4C3T
P
auf diesem Konto befinden sich die OWXGateway-Geschäftsanteile; sie wurden hierhin aus dem Konto des Emittenten übertragen, von diesem Konto werden wir die Geschäftsanteile (10%) zum Verkauf anbieten.

Das Konto für die Gebühren:

XIN-8YQG-5QVP - T6B2 - DX57M

auf dieses Konto werden die Gebühren von den Provisionen für Transaktionen einfließen, die mit OptimusWay XIN Gateway getätigt wurden; von diesem Konto werden die Mittel auf das Emittentenkonto für die Auszahlungen der Dividende überwiesen.

Our other products

Have a questions?